Từ Vựng Về Phương Tiện Giao Thông

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 11 năm 2013
Trong bài viết này, các bạn sẽ được cung cấp vốn từ về các phương tiện giao thông, có tranh minh họa cụ thể cho từng loại. Hy vọng sẽ cung cấp thêm một số ít từ vựng cho các bạn.


author

Author:

Welcome to my blog, I am the owner of Góc Tiếng Anh and extremely interested in sharing English knowledge and skills with all of you.

Get Free Email Updates to your Inbox!

Đăng nhận xét