Từ Vựng Về Phương Tiện Giao Thông

Trong bài viết này, các bạn sẽ được cung cấp vốn từ về các phương tiện giao thông, có tranh minh họa cụ thể cho từng loại. Hy vọng sẽ cung cấp thêm một số ít từ vựng cho các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>